Günün detayları

 • Hesaplamalarda personelin bilgisayarda yaptığı aktiviteler özetlenir. Bu detaylar sadece ana server’ın ara yüzünde görülür. Bu aktiviteler efektifliğe göre ayrılır ve diagram şeklinde çalışma aktiviteleri olarak ortaya çıkar.
 • Gün içi çalışma grafiğinde efektifliğine göre 5 dakikalık aralıklara bölünür ve dinamiklerde görülebilir.Bu grafikler kullanılarak, personelinizin işe geç kalıp kalmdığı ve erkek çıkıp çıkmadığı, ayrıca çalışma saatleri içerisinde efektiflik seviyesi gözlemlenebilir.
 • Tabloda genel bilgiler toplanmaktadır, bunlar işe başlangıç ve bitiş saatleri, bilgisayarda geçirdiği verimli, verimsiz ve nötr zamanlar ve kullanılan uygulamalar, ayrıca bilgisayarda hiç bir işlem yapılmayan zamanlar. ( mouse veya klavyenin kullanılmadığı)

Verimlilik özetleri

 • Her uygulama ve program, iş ile alakası olup olmamasına göre bir kategoriye dahildir. ( verimli, nötr, verimsiz) Mesela 1C ile çalışmak verimli, iş bilgisayarından film izlemek verimsiz, arama motorunda aramalar yapmak nötr şeklinde.
 • Bu verimlilik özetlerinde kategorilere göre verimlilik hesaplamaları yapılmaktadır.
 • En popüler uygulamalar sistemimizde kategorize edilmiş durumdadır. Bazı durumlarda uygulamalar sisteme girilmediği zaman ‘’kategori dışı’’ olarak adlandırılır. Viewer arayüzünde istediğiniz uygulamayı gerekli kategoriye dahil ederek verimlilik hesaplamalarına dahil edebilirsiniz.
 • Uygulama açılıp hiç bir işlem yapılmıyor ise bu zamanlar hesaplamalardan düşülmektedir. Verimlilik hesaplarını optimize ederek daha sağlıklı grafikler elde etmek mümkündür.

Dinamik hesaplamaları

 • Her çalışan kendine göre bir iş grafiği izlemektedir. Bazıları öğlene kadar verimli çalışırken, bazıları ise öğleden sonra daha yoğun çalışmaktadır. Bunun için dinamik hesaplar çıkarılarak daha doğru sonuçlar elde etmekteyiz.
 • Belirlenen grupların belli saat aralıklarında nasıl çalıştığı görülebilmektedir. Saat seçeneği ile hangi elemanların günün hangi ssatlerinde yoğun çalışıp çalışmadığı tespit edilebilmektedir. Aynı şekilde ‘’hafta’’ ve ‘’ay’’ seçeneklerini kullanarak haftalık ve aylık bazda çalışma yoğunluğu ölçülebilir.
 • Parametrelere göre belirlenen zaman dilimi içerisindeki efektiflik ve verimlilik durumu detaylı olarak görülebilmektedir. Grafiklerde gruplar verimliliklerine göre ayrılırken, kategorilere göre yapılan aktivitelerin verimliliği de aynı tabloda görülebilmektedir.

Çalışma saatleri özeti

 • Çalışma saatleri özeti, çalışanların gün içi aktivitelerinin genel özetini yapmanın ötesinde, belirlenen çalışma grafiklerine uyup uymadıklarını da gösterir. Sadece ana server’ın web arayüzden erişilebilmektedir.
 • Bu özette çalışanın gün içindeki ilk ve son aktivitesi de görülebilir.
  Eğer çalışan bilgisayarını geç açmış ise sistemde geç kalma olarak belirtilir. Eğer iş bitiş saatinden önce aktivite durmuş ise, sistemde erken çıkma olarak belirtilir. Bilgisayar hiç açılmamış ise de o gün işe gelmeme olarak belirtilir.
 • Bu geç gelme, erken çıkma ve gelmeme durumlarının toplamı serbest bir tabloda belirtilmiştir. Bu tabloyu filtreleyebilir, gün, hafta ve aylara göre kategorize edebilirsiniz.

Saatler tablosu

 • Bu tabloda çalışanın her takvim günü ne kadar çalıştığını, haftalık ve aylık geç kalmalarını, erken çıkma ve işe gelmemelerini görebilirsiniz.
 • Sadece ana server arayüzünden görülebilmektedir.
 • Haftalık ve aylık olarak da tablonun detaylarını görebilirsiniz.

Zaman özetleri

 • Bu özetlerde çalışanın açtığı tüm uygulama ve siteler görülebilmektedir.
 • Her uygulama ve sitede aktif olduğu ve olmadığı zamanlar hesaplanır.
 • Buna göre bir tarihçe oluşturulup çalışılan zaman özetleri oluşturulur.
 • Çalışan tarafından en fazla kullanılan 5 program çıkarılır.
 • Zaman özetlerine göre çalışma grafikleri görülebilmektedir. Buna göre sadece çalışma saatleri içerisindeki uygulamalar ve sitelerin bilgileri çıkartılarak bir özet oluşturulabilir.

Personel Rating

 • Buna göre çalışanlarınızın her birinin puanları oluşur ve 3 kategoriye ayrılırlar, verimli, verimsiz ve nötr.
 • Her çalışanın belli bir aktiviteye ayırdığı vakit, ve belli uygulamaları en verimli kullanan çalışanlar da görülebilmektedir.
 • Personel ratingleri belli bir periyotta veya günlük-haftalık-aylık sürelerde oluştuğu gibi, belli birimlerin veya grupların ratingleri de oluşturulabilmektedir.
 • Kickidler ile oluşturulan personel ratingleri çalışanları motive etmek amaçlı kullanılabileceği gibi, en iyi çalışanlar ve en zayıf çalışanları tespit etmek amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.
 • Bu sistem sayesinde en iyi çalışanlar, birimler ve gruplar kolayca tespit edilebilmektedir.

Uygulama özetleri

 • Uygulama özetleri, çalışanların hangi uygulama ve siteleri kullandığını, bunların hangi verimlilikte kullanıldığı, hangi sitelerin ve yugulamaların yararlı olduğu gibi bir dizi bilgiyi sizlere sunmaktadır.
 • Çalışanların kullandığı uygulamaların verimli, verimsiz veya nötr olup olmadığını anlamak için de bu özetler kullanılabilir.
 • Bu özetler sayesinde hangi uygulamaların sizin için daha önemli olduğunu, hangi uzmanların hangi programları daha çok kullandığını ve hangisinin daha verimli bir işlevi olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Site ve uygulamaları yasaklamak verimli bir yöntem değildir, çalışanlar benzer uygulamalar ile vakit öldürmeye devam etmektedir. Bu özetler sayesinde çalışanları motive edebilir ve verimli uygulamaları kullanma konusunda yönlendirebilirsiniz.

Çapraz platform çözümü. Windows, Mac ve Linux'ta çalışır

Yatırım geri dönüş değerlendirmesi

$

*data based on statistics on more than 300 companies

Sizin kaybettiğiniz para
$0
$0
Cost Kickidler
$0
$0
Kickidler ile tutuğunuz para
$0
$0
 • Fill the form and get activation key by e-mail
 • The key is active for 30 days.
 • The rime limit of free resting is 7 days.
 • Use full functional of Kickidler for one week
 • After you can make online monitoring for 6 employees