Personel izlenmesi yasal mı?

29/06/2023, 181 view
Share this post:
Personel izlenmesi yasal mı?

Personel izlenmesi, işverenlerin çalışanlarının faaliyetlerini takip etmek için kullandığı bir yöntemdir. Bu izleme, işverenlerin çalışanların performansını ve iş verimliliğini artırmak için kullanabilecekleri veriler sağlar. Ancak, personel izlenmesi yasal mıdır?

Öncelikle, personel izlenmesi yasal olabilir. İşverenler, çalışanlarının faaliyetlerini izleyebilirler, ancak bu izleme işlemi yasalara uygun olmalıdır. İşverenler, çalışanların özel hayatına müdahale etmeden, yasalara uygun bir şekilde izleme yapabilirler.

Personel devam kontrol yazılımı, çalışan izlemesini sağlayan bir yöntem

Personel devam kontrol sistemi (PDKS), işyerinde çalışanların faaliyetlerinin izlenmesi ve kaydedilmesi için kullanılan bir yazılım türüdür. Bu yazılımlar, işverenlerin çalışanların performansını ve iş verimliliğini takip etmelerine yardımcı olur. Ancak, bu tür yazılımların kullanımı bazı yasal sorunları da getirir.

Çalışanların özel hayatlarına saygı gösterilmesi gerektiği yasalara dahil edilmiştir. Bu nedenle, personel takip sistemi kullanırken, işverenlerin çalışanların özel hayatlarına saygı göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca, çalışanların bilgilendirilmesi ve onayı olmadan izleme yapılması yasal değildir.

Çalışan izlenmesi Türkiye’nin hangi kanunda belirlenmiştir?

Personel izlenmesi konusunda yasal düzenlemeler ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Örneğin, Türkiye'de personel izlenmesi hakkında bir sürü yasal düzenleme bulunmaktadır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 417. maddesi gereği, işverenler çalışanların işyerindeki faaliyetlerini izleyebilir. Ancak, bu izleme işlemi çalışanların özel hayatını ihlal etmemelidir.

Ayrıca, Türkiye'de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüktedir. Bu kanun özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları esasları düzenlemektir.

İşverenler, çalışanların kişisel verilerini korumakla yükümlüdürler. Bu nedenle, personel takip programı kişisel verilerin korunması hakkına uygun olmalıdır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve cezası 5237 sayılı Türkiye Ceza Kanunun 134 maddesinde düzenlenmektedir. Kişi hayatının özel alanına izinsiz müdahaleyle özel hayatın gizliliği ihlal edilmiş olur. Bu yüzden işyerinde belli bir personel izleme ve takip yazılımı kullanıldığında personel yapılan takip hakkında haberdar olmalı, bilgisayar takibi şeffaf bir şekilde düzenlenmeli.

Takip şeffalığını sağlayan bir yazılım Kickidler yazılımı. Bu program etkin olduğunda, kullanıcının ekranında ekran ipuçları görünür. Yani bilgisayardan bilgi toplamasını belirler.

Yasalara uygun bir personel izleme düzenlemesi

Personel izlenmesi yasal olsa da yasalara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kişisel verilerin korunması konusunda hukuka uygunluk Kickidler izleme ve takip programın öncelikli özelliklerinden biridir.

Kickidler, yasalara uygun bir izleme nasıl sağlar?

Birinci: Kickidler çalışanın sadece iş hesabına yüklenir. Böylelikle işveren çalışanın özel hesabına ve özel dosyalara erişmeyecek. Kişisel verilerin korunması ve özel hayatları sağlanır.

İkinci: Kickidler izleme yazılımını çalışan tarafından bizzat açma ve kapatma imkanı var. İş için özel bilgisayarı kullanan çalışan mesai başında programı bizzat açar, mesai sonunda bizzat kapatır. Çalışan personel verileri izleme ve özel hayatı gözetleme şüphesi olmadan kendi bigisayarını mesai dışında kullanır.

Bu imkan aynı zamanda yüksek derecede sorumluluk sahibi çalışanlar için ve otokontrol için kullanılabilir. Bu durumda işveren tarafından baskı sıfır derecedir. Agile takımlar için de uygun olabilir.

Üçüncü, çalışana detaylı ve açık şekilde yapılacak takip hakkında ve kullanılan izleme ve takip yazılımı hakkında anlatılır. Personel takibi konusunda gizlilik olmamalı. Tüm işlemler şeffaf, açık olmalı. Böylece işveren ve çalışan arasında güvenlik oluşur. Çalışan daha verimli çalışır.

Böylelikle işverenler, çalışanların özel hayatını ihlal etmeden ve kişisel verilerini koruyarak personel izleme programını kullanabilirler.

Personel takip programı Kickidler verileri mahkemede kullanılır mı?

Bazı durumlarda personel takip programı verileri mahkemede kullanılabilir. Örneğin, bir çalışanın işyerinde hırsızlık yapması veya diğer suçlar işlemesi durumunda, Kickidler programının topladığı ve sunucunda saklandığı veriler delil olarak kullanılabilir.

Mahkemeler, personel izlenmesi yazılımı programı verilerinin kullanılmasında bazı kriterler belirlemişlerdir. Bu kriterler aşağıdadır:

  1. İşveren, çalışanları izleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelidir.
  2. İşveren, çalışanların özel hayatlarına saygı göstermeli ve sadece işle ilgili faaliyetleri izlemelidir.
  3. İşveren, izleme faaliyetlerini yasalara uygun bir şekilde yapmalıdır.
  4. İşveren, izleme faaliyetleri sonucunda elde edilen kişisel verileri korumalı ve gizli tutmalıdır.

Sonuç olarak, hukuka aykırı elde edilen ekran görüntüleri mahkemede delil olarak kullanılamaz. Kickidler takip ve devam programı verileri mahkemede kullanmak için bazı şartlar karşılanmalı. İşveren, çalışanların özel hayatlarına saygı göstermeli ve yasalara uygun bir şekilde izleme faaliyetleri düzenlemelidir. Ayrıca, çalışanların bilgilendirilmesi ve onayı olmadan izleme yapılması yasal değildir.

Kickidler çalışan izleme programı kullanımı hem işveren hem de çalışanı için bir sürü fırsatlar sunar ve iki tarafı da güvenlik altına alır. İşveren, hem yazılımın topladığı veriler kanıt olarak, hem çalışan motivasyonu yüksek düzeyde tutmak için, hem personel verimliliğini artırmak için kullanabilir. Çalışan için ise takip programı özel hayat mahremiyeti garantisini sağlar. Aynı zamanda öz kontrol ve zaman yönetimi için fırsat yaratır.

Kickidler personel izleme programı

Did you like this post? Follow us on social media.


29/06/2023, 181 view
Share this post: