29/11/2022, 98 views
Share this post:
18 nolu müşteri hikayesi. Çalışan bilgisayar izlenmesi karı nasıl değiştirir?

Kickidler mesai takip sisteminin Polonyalı kullanıcısı müşterileri tutabilmesi ve internet mağazasının karını artırması hakkında gerçek hikaye detaylarını ve analitik verilerini size sunuyoruz.

Bize baş vurma nedeni

Mişterimiz, Kraków’da (Polonya) balıkçılık ürünleri internet mağazası sahibi. 2020 yılın Mayıs ayında pandemi nedeniyle tüm çalışanları uzaktan çalışmaya geçirdi.

Polonya devlet sınırlarını kapattıktan sonra halk yerli turizm ile ilgilenmeye başladı, balıkçılık ürünleri de daha çok ilgi çekmeye başladı. Müşterimizin satışları baya arttı, fakat vazgeçmeler de artmaya başladı. Yani internet mağazada sipariş yapan ve bir şey satın almak isteyen müşteriler daha sıkı siparişlerini iptal etmeye başladı. Pandemiden önce vazgeçmeler % 20’yı artmıyordu, şimdi ise % 30’dan fazla oldu.

Vistül ırmağının bulanık sularında büyük balığı tutmak kadar bu kötü eğilimin nedenini bulmak zordu.

Müşterimiz olup bitenleri analiz etmeye başladı. İlk önce antrepoda ürünler eksikliği, rekabetçi olmayan fiyatları, yüksek dağıtım fiyatları gibi nedenleri ortadan çıkarıldı...

Balıkçılık ürünleri emtiadır, yani piyasada aynısından çok olanlar ürünler. Eğer web siteden verdiğiniz siparişi işlemek için kısa süre içinde kimse sizi aramadı, danışmanlık hizmetini vermedi, siparişi hazırlamadıysa, siz hiç pişman olmadan aynı ürünleri aynı fiyata satan rakip şirketten satın alacaksınız. Ama rakip şirketin çalışanları daha çabuk ve kaliteli çalışıyor.

Böylece vazgeçme artışı evden çalışmaya alışmayan çalışanların performans düşmesi ile ilgili olabilirdi. Bunu denemek için çalışanların bilgisayarlarına Kickidler yazılımını yükleme kararı alındı.

Satış dairesinde çalışan altı menajerin Kickidler uygulaması 1 ay önce peformans verileri aşağıda sunulmakta. Danışmanlık gerekmeyen otomatik satışlar % 25’di ve çalışanlar arasında eşit miktarda dağıtılmış. Vazgeçmeler ortalama %30 oluştururdu.

Çalışan Günde potansiyel müşteriler (ortalama) Vazgeçme (ortalama) İşlenmemiş (ortalama) Performans (Kickidler)
Menajer 1 19 34% 4 -
Menajer 2 21 39% 5 -
Menajer 3 26 32% 5 -
Menajer 4 18 28% 2 -
Menajer 5 31 25% 1 -
Daire başkanı 7 19%   -

Kickidler nasıl uygulandı

Yardımımız ile müşterimiz Kickidler çalışan izleme ve devam programını uyguladı. Aldığı karırı hakkında önceden çalışanları bildirdi ve detaylı ve açık şekilde program işlevlerini anlattı.

Verdiğimiz tavsiyeye göre ilk önce satışlar için kullanılan tüm web siteler ve mobil uygulamalar sınıflandırması yapıldı. CRM-sistemi, e-posta, iletişim araçları, muhasebe programı, arama programı, şirketin resmi sitesi, balıkçılık hakkında eğitici siteler, rakip şirketlerin siteleri verimli olarak sınıflandırıldı. Diğerleri ise – verimsiz ya da tarafsız olarak sınıflandırıldı.

İkinci olarak sisteminizin parçası olan Avtokik otomatik bildirimler ayarlandı.

İş kanununa göre çalışanın günde bir kez bir saat süren ve üç kez 15 dakika süren molaya hakkı var. Kickidler çalışma takviminde yemek molaları çalışanlar arasında paylaşıldı ki görev başında her zaman en az bir çalışan kalıyordu.

Eğer bir çalışan 15 dakika içinde hiç bir şey yapmıyor, sistem otomatik olarak ona aşağıdaki bildirimi gönderiyor: ‘siz 15 dakika içinde hiç bir şey yapmadınız. Günde 3 tane kısa molaya hakınızın olduğunu hatırlatmak istiyoruz’. Yönetici, herhangi bir çalışanın gün içinde kaç tane mola olduğunu bildirim raporunda görebilir.

Mikroyönetim? Hayır! Pazar talebi.

Üçüncü olarak potansiyel müşteriler dağıtımını yapan satış dairesi başkanının bilgisayarına Kickidler programın bir parçası olan Viewer yüklendi. Böylece daire başkanı çalışanların ne yaptığını gözetebilir. Acil siparişleri örneğin meşgül olmayan ve müşteri ile konuşmayan menajere gönderebilir.

Birincisi bu etkin çalışan kontrolü düzenlemesini sağladı, ikincisi siparişlerin daha verimli şekilde işlemesini sağladı.

Balıkçılık mevsimi başladığında siparişler sayısı artmaya başladı, ve vazgeçmeler de % 22 kadar azaldı. Bu sonuca Kickidler sistemin uygulamasından sonra bir hafta içinde erişildi. 

Çalışan Günde potansiyel müşteriler (ortalama) Vazgeçme (ortalama) İşlenmemiş (ortalama) Performans (Kickidler)
Menajer 1 26 19% 1 47%
Menajer 2 31 21% 2 45%
Menajer 3 25 24% - 54%
Menajer 4 23 29% 1 33%
Menajer 5 34 17% - 51%
Daire başkanı 5 13%   35%

Fakat Kickidler sistemi uygulamasından sonra bile menajerlerin eskisi gibi mesai sırasında başka sitelerde zamanlarını geçirmeye devam ettikleri ve olabileceğinden daha fazla mola yapmaya devam ettikleri mesai vakti gözetimi sırasında ortaya çıkarıldı.

Bu problem personel toplantısının gündemine getirildi. Kötü erteleyicilerle baş başa konuşuldu.

Mevsim ortasında vazgeçmeler oranı daha iyileşti ve %15 kadar azaldı. Bu rakam, yavaş çalışan yeni bir menajer gelmesine rağmen çalışanların performansı iyileşmesinin kanıtı. Vazgeçme oranı azalması çalışan performansı artışı ile sıkı bağlanışta olduğu görülmeye başladı.

Balıkçılık mevsiminin tam ortasında Ekim başında olan internet mağazının istatistiğini aşağıda sunarız.

Çalışan Günde potansiyel müşteriler (ortalama) Vazgeçme (ortalama) İşlenmemiş (ortalama) Performans (Kickidler)
Menajer 1 37 13% - 55%
Menajer 2 33 15% - 49%
Menajer 3 29 20% - 61%
Menajer 4 38 16% - 54%
Menajer 5 41 17% 1 51%
Menajer 6 17 21% - 55%
Daire başkanı 17 13%   41%

Kickidler uygulamasından elde edilen kar nasıl hesaplanır?

Şimdi önemli konuya dönelim! Haydi, Kickidler çalışan izleme ve devam programı uygulamasından elde edilen karı hesaplayalım.

Örneğin, ortalama sipariş değeri (Average Order Value) mağazada 50 euro oluşturur (bu uydurulmuş bir rakam çünkü gerçek rakamlar müşterinin ticaret sırrıdır).

Günde gelen 120 potansiyel müşteri 6 000 euro’ya eşit. Örneğin, bu rakamın %30’u net kar. 

6000’den %30 = 1800.

Vazgeçmeler %0 olurken 1800 euro net kar olabilirdi, ama vazgeçme oranı %30 bu yüzden bu rakamdan daha %30’u kesiyoruz.

1800 - %30 = 1260

Vazgeçmeler %30 olduğu halde net kar 1260 euro oluşturur. Vazgeçmeler oranı %15 olsa...

1800 - %15 = 1530.

Yani mesai takip programı uygulaması ile günde 270 euro tasarruf edilebilir.

Bu rakamı 30 güne çarpıyoruz ve ayda 8100 euro ekstra gelir alıyoruz.

Bu rakamda ise LTV (Live Time Value) yani müşterinin yaşam boyu değeri göz önüne alınmadı.

Kickidler mesai takip sistemi kullanarak 6 çalışan takibi ayda ne kadar tutar?

  • üç yıllık lisans satın alırken 10 euro,
  • bir aylık lisans alırken 49 euro.

Bu konuya akıllıca yaklaştığınızda, kazanç kolay hesaplanır!

Kickidler çalışan takip programının video tanıtımı.

Did you like this post? Follow us on social media.


29/11/2022, 98 views
Share this post: