Merkez Server arayüzünde, programdaki raporlrın hepsini düzenleyebilirsiniz.

Merkez Server’da bulunan rapor tipleri şunlardır:

 • Viewer’ın “Raporlar” bölümünde bulunan temel raporlar şunlardır.
 • Çalışma saatleri raporları.
 • Çalışma saatleri tablosu.
 • Gün içi detayları.
 • Personel reytingleri.
 • Uygulama raporları.
 • Bildirim hakkında rapor.

Temel raporlar

Raporlar hakkında detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz .

Dikkat!
Merkez Server arayüzünde uygulama geçmişine ve puanlamalara erişilememektedir.

Çalışma saatleri raporları

Bu raporlarda çalışmaya başlama ve çalışma bitiş saatlerini, ayrıca çalışma grafiklerinin ihlallerini görebilirsiniz.

Çalışma saatleri raporlarına, “Raporlar” bölümündeki “Çalışma saatleri raporları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Dikkat!

Geç kalmalar, erken çıkmalar, işe gelmemeler, iş seyahatleri, tatiller ve hastalık izinlerinin doğru hesaplanabilmesi için, standart personel çalışma takvimleri baz alınmaktadır.

Tabloda şu bilgiler bulunur:

 • Periyot – seçilen grubun periyotlara göre raporlanması
 • Birim – çalışanın görevlendirildiği birim
 • Personel – Personelin ismi
 • İlk aktivite – personelin bilgisayar başındaki ilk aktivite zamanı
 • Son aktivite – Personelin bilgisayar başında kaydedilen son aktivite zamanı
 • Geç kalma – Çalışma grafiğine göre personelin geç kalması
 • Geç kalma sayısı – Tabloya göre kaydedilen geç kalma sayısı
 • Erken çıkma – Çalışma grafiğine göre personelin işten erken çıkması
 • Erken çıkma sayısı – Tabloya göre kaydedilen erken çıkma sayısı
 • İşte bulunma zamanı – Personelin ilk aktivitesinden son aktivitesine kadar olan zaman
 • İşe gelmeme – Tabloya göre işe gelinmeyen zamanlar
 • İş seyahati – Tabloya göre çıkılan iş saatleri
 • Tatil - tabloya göre kullanılan tatil sayısı
 • Hastalık izni – tabloya göre hastalık izni kullanılan gün sayısı

Tablonun her kolonunu artan veya azalan olarak görüntüleyebilirsiniz. Kolunun başlığına tıklayarak istediğiniz biçimde görüntüleme yapabilirsiniz.

Tablolarda geç kalmaları ve erken çıkmaları ayrı olarak görebilirsiniz. Eğer geç kalma veya erken çıkma durumlarını görüntülemek isterseniz, filtrelerden “Geç kalma” veya “Erken çıkma” seçeneklerinden birini seçerek “Oluştur” butonuna basınız.

Arayüz üzerinden görüntülenen kolonları düzenleyebilirsiniz. Görüntülenen kolonları düzenlemek için, “Görüntülenen kolonlar” butonuna basınız ve gizlemek istediğiniz kolonun üzerine tıklayınız.

Rapor parametlerindeki her değişiklikte “oluştur” butonuna basmanız gerekir. Oluşturulan raporlar XLS formatında indirilebilir.

Çalışma saatleri tablosu

Bu rapor, personelinizin belli bir periyotta çalıştığı saatleri, işe gelmediği, geç kaldığı, iş seyahati, tatilleri ve hastalık izinlerini görüntüleybilmenizi sağlar.

Raporu açmak için, yan menüden “Raporlar” bölümünden “Çalışma saatleri tablosu” kısmını tıklayınız.

Raporları haftalık ve aylık olarak seçmek mümkündür.

Personelin çalışma takvimindeki günlerde değişiklik yapablirsiniz. Değişiklik yapmak için, tabloda istediğiniz günü seçin ve “ Belirle” düğmesine tıklayınız. Değişiklik yaptıktan sonra tablo otomatik olarak güncellenecektir.

Yapılan değişikliklerde “oluştur” düğmesine basmayı unutmayınız. Raporlar XLS formatında indirilebilmektedir.

Gün içi detayları

Gün içi detayları raporu, personelin gün içindeki aktiviteleri hakkında bilgileri görebildiğiniz rapordur.

Bu rapora ulaşmak için yan menüden “Raporlar” bölümüne girip “Gün içi detayları” kısmına tıklayabilirsiniz.

İstenildiği takdirde haftalık, aylık ve dönemlikolarak da ayarlanabilir.

Bu raporda gün içi aktivite düzeyi diagram şeklinde gösterilir, grafik şeklinde ve detaylı tablo şeklinde de görüntülenebilmektedir.

Diagram üzerinden personelin günün ne kadarını üretken, üretken olmayan, nötr aktivitelerle geçirdiğini, hangi saatlerde aktivite yapmadığını veya kategori dışı uygulamalarda geçirdiğini görebilirsiniz.

Grafik olarak ise personelin gün içindeki efektiflik seviyesini görebilirsiniz. Grafikte ayrıca gün içi çalışma saatleri de dinamik olarak belirtilmektedir.

Tabloda ise personelin gün içinde iş başlangıç ve bitiş saatleri gibi bilgileri görebilirsiniz.

Yapılan değişikliklerde “ oluştur” düğmesine basmayı unutmayınız. Raporlar XLS formatında indirilebilmektedir.

Personel reytingleri

Bu raporda personelinizin farklı tip aktiviteler bazında reytinglerini görebilirsiniz. Üretken, üretken olmayan, nötr ve aktivite yok gibi.

Yan menüyü açarak, “Raporlar” bölümünden “Personel reytingleri” kısmını seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Bu raporda belirtilen görevin yapılması, vaktini aktif geçirip geçirmediği veya boşa vakit geçirip geçirmediği görülebilir.

Diagramda personelin belirtilen göreve ne kadar vakit harcadığı ve ne kadar vaktini boşa harcadığı görülebilmektedir.

Yapılan değişikliklerde “ oluştur” düğmesine basmayı unutmayınız. Raporlar XLS formatında indirilebilmektedir

Uygulama raporları

Uygulama raporlarında, belirtilen periyotta kullanılan uygulamaları liste halinde görüntüleyebilirsiniz.

Bu raporları görüntülemek için “Raporlar” bölümünden “Uygulama raporları” kısmını tıklayabilirsiniz.

Tabloda şu bilgiler yer alır:

 • Personel – Personel ismi
 • Birim – Personelin bağlı çalıştığı birim
 • Uygulama- kullanılan uygulamanın ismi
 • Aktif olduğu süre – Belirli periyotta aktif olunan süre
 • Günlük ortalama aktiflik süresi – belirli bir periyotta uygulamada vakit geçirilen günlük ortalama süre
 • Maksimum aktiflik – belirli bir periyotta uygulamada geçirilen maksimum süre
 • Maksimum aktiflik günü – uygulamada maksimum aktifliğin belirlendiği gün
 • Hareketsizlik zamanı – belirtilen periyotta hiç bir aktivitenin yapılmadığı süre

Tablonun kolonlarına tıklayarak, bilgileri artan veya azalan şeklinde sıralayabilirsiniz.

Raporda ayrıca uygulama arama kısmı da mevcuttur. Arama yaparak belirtilen periyotta uygulamayı kullanan personelleri görebilirsiniz.

“Maksimum aktiflik günü” kolonundaki tarihi tıklayarak, buradan “ Gün içi detayları” kısmına geçebilirsiniz. Buradan personelin gün içi bilgilerini daha genel haliyle görebilirsiniz.

Yapılan değişikliklerde “ oluştur” düğmesine basmayı unutmayınız. Raporlar XLS formatında indirilebilmektedir

Bildirim hakkında rapor

Bildirim hakkında rapor, çalışanlara gönderilecek otomatik bildirimlerin göstermesi için kullanılır.

Bildirim hakkında raporu açmak için kenar çubuğu menüsünü açın, sonra ‘Bildirimler’ bölümü açın ve ‘Bildirim hakkında rapor’ altbölümü seçin.

Raporda bildirim grafiği ve bildirimler hakkında detaylı bilgiyi içeren çizelge bulunur.

Grafikte her bir dönem için bildirim sayısı gösterilir. Grafiğin bir noktası üzerine işaretçiyi getirdiğinizde bu zamanda etkinleştiren bildirim sayısı gösterilir.

Çizelgede bildirim hakkında aşağıdaki detaylı bilgi bulunur:

 • Bildirim zamanı – yani bildirimin etkinleştiği zaman,
 • Daire – yani çalışanın bulunduğu daire ismi,
 • Çalışan – yani bildirim kime gönderildi, çalışanın adı,
 • Bildirim grubu,
 • Bildirim ismi.

Dikkat! Çizelgede öğe sayısı sınırlıdır. Çizelgeda 1000 den fazla öğe varsa çizelge oluşturulmaz.
Çizelge oluşturmak için dönem, çalışan ve bildirim ayarlarını değiştiriniz, sonra Oluştur tuşuna tıklayınız.
Güncel bilgi almak için raporu XLS formatında indirebilirsiniz.

Çizelgenin her bir sütunu için azalanan ve artan bilgi sıralaması kullanılabilir. Bilgiyi çizelgenin her hangi sütune göre sıralaması için ilgilendiğiniz sütun başlığına tıklayınız.

Çizelgede arama filtresi uygunlandı. Aramayı kullanarak ilgilendiğiniz bildirim kime gönderildiğini öğrenebilirsiniz.

Raporun herhangi bir ayar değişikliğinde Oluştur tuşuna tıklamak gerekir. Oluştıurulmuş raporu XLS formatında indirebilirsiniz.

 • Fill the form and get activation key by e-mail
 • The key is active for 30 days.
 • The rime limit of free resting is 7 days.
 • Use full functional of Kickidler for one week
 • After you can make online monitoring for 6 employees