Dikkat!
Raporlar bölümü sadece Merkez Sunucunun Web arabiriminden kullanılabilir. Genel raporlar ile birlikte genişletilmiş verimlilik raporu ve mesai raporu görebilisiniz. .

Raporlar hakkında detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz.