Цената на лицензите

132 - 3.67
Изгоден

за 3 години

Пълен контрол на един служител в продължение на три години
Цената на месец / общо
$3.67 / месец
$132
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
66 - 5.5
най-добрият

годишно

Пълен контрол на един служител в продължение на една година
Цената на месец / общо
$5.5 / месец
$66
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
40 - 6.67

за 6 месеца

Пълен контрол на един служител в продължение на шест месеца
Цената на месец / общо
$6.67 / месец
$40
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
25 - 8.33

за 3 месеца

Пълен контрол на един служител в продължение на три месеца
Цената на месец / общо
$8.33 / месец
$25
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
9.99 - 9.99

месечно

Пълен контрол на един служител в рамките на един месец
$9.99
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
225 - 0

Вечен

Пълен контрол на един служител без ограничение във времето
$225
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации
- 0

Офлайн версия

Не е необходим достъп до интернет
Цена при поискване
 • Техническа поддръжка
 • Актуализации

Получавате безплатни софтуерни актуализации и техническа поддръжка по време на срока на лиценза.

При подновяване на лицензи за година или за 3 години ще получите 20% отстъпка от текущите цени.

Калкулатор на разходите

Разходи за лиценз Спестявания на месец* Спестявания годишно*
Лиценз месечно
$200
$0
$0
Лиценз за 3 месеца
$500
$33
$398
Лиценз за 6 месеца
$800
$66
$798
Лиценз годишно
$1 320
$90
$1 078
Лиценз за 3 години
$2 640
$126
$1 518
Вечен лиценз
$4 500
Плащате само веднъж без допълнителни месечни или годишни плащания.
 • Fill the form and get activation key by e-mail
 • The key is active for 30 days.
 • The rime limit of free resting is 7 days.
 • Use full functional of Kickidler for one week
 • After you can make online monitoring for 6 employees