Общ преглед на Kickidler

Kickidler е програмен продукт, който позволява поддържане на профил и времеви надзор над работните компютри на служителите. Компания на Telelink разработва Kickidler. Първото издание на програмния продукт е реализирано в 2013г. Сега, в 2023г. хиляди компании и държавни агенции на петте континента използват Kickidler програмния продукт за монторинг на служители.

Основни цели на програмния продукт Kickidler, осчетоводяване на работни часове на служителите, автоматизация на функцията за контрол над персонала и подобряване нивото на информационната сигурност в организациите.

Програмния продукт може да се използва от малки, средни и големи предприятия, а също и в държавните агенции, където служителите работят на персонални компютри.

Kickidler позволява мониторинг от 1 до 10 000 работни станции.

За какво е нужен Kickidler?

Основните функции на програмния продукт за мониторинг на служители Kickidler са, онлайн (в реално време) мониторинг на работните компютри, автоматизирано отчитане на работното време на служителя, анализ на ефективността на персонала на работните места, натискане на клавиши, за наблюдение и контролиране нарушения, дистанционно управление на персоналния компютър.

Програмата ще бъде полезна за:

 • Топ мениджмънта, за контрол на служителите.
 • ИТ специалисти, за оптимизация на работните процеси.
 • Отдела по сигурността, за превенция на вътрешни заплахи.
 • HR специалисти, за анализ на микроклимата в организацията.

Освен това, Kickidler може да се използва за контрол на компютърни уроци в образователните институции и за родителски контрол на компютъра на детето.

Как работи Kickidler?

Програмния продукт за мониторинг на потребителя Kickidler се състои от 3 компонента: Сървър, Вюър и Грабер. Освен това, първият инсталиран сървър в компанията получава уеб интерфейс.

Сървърът е мястото, където се съхраняват всички данни, събирани от програмния продукт.

Вюъра е програмата за наблюдение над служителите и преглед на отчети. Той се изтегля и инсталира на компютъра на лицето, което извършва мониторинга.

Грабера е агентът за улавяне на екрана. Той се изтегля и инсталира на контролираните компютри.

Настройка и координация на всички компоненти на програмния продукт се извършват в уеб интерфейса. Освен това той разполага с разширена система за отчети.

 

Данните пристигат на сървъра за съхранение и онлайн наблюдение

Програма "Вюър" получава данни от сървъра и осигурява достъп до онлайн мониторинг, видеозапис и аналитични доклади.

Какъв ефект може да се постигне с Kickidler?

Kickidler може да бъде мощен инструмент в ръцете на компетентния лидер. Нашата програма може да направи много неща…

 • Тя помага за повишаване на ефективността на служителите.
 • Намалява риска от "вътрешна заплаха".
 • Позволява контролиране на отдалечените служители.
 • Отброява работното време.
 • Оптимизира взаимодействието между отделите.
 • Открива незаконни действия на служителите.
 • Съхранява всички данни.

Предимствата на Kickidler

 • Онлайн мониторинг на неограничен брой работещи компютри. Подобни програми или не разполагат с тази функция, или имат ограничения за броя на екраните, които могат да бъдат наблюдавани.
 • Видео запис и възпроизвеждане на дейността на служителите на РАБОТНИЯ компютър. Видеоклиповете се съхраняват в специалната индексирана база данни, която прави намирането на необходимия фрагмент по-лесно и отнема по-малко време, само с помощта на филтъра.
 • Редовни автоматични актуализации на програмата. Нашият продукт непрекъснато се разработва и придобива нови функции. Всички актуализации са абсолютно безплатни за потребителите.
 • Крос-платформа. Нашата програма работи с почти всички популярни операционни системи Windows, Mac и Linux комплекти за дистрибуция.
 • Скрит режим на работа на агента. Ако искате, можете да скриете агента от списъка на процесите.
 • Сигурността на данните. Всички данни, събрани от програмата, се съхраняват върху сървърите на клиента, така че няма възможност за незаконен достъп до тях.
 • Кеширане на данни. Изключва възможността за загуба на данни по време на временна липса на контакт на агента със сървъра.

Често задавани въпроси в началото на работа с Kickidler

Какъв ресурс заема агента?

Грабер консумира 50 МБ памет с произволен достъп и 2-3% от процесора.

Колко място е необходимо за съхранение на данни?

По подразбиране видеоклиповете се записват със скорост 1 FPS. С такава скорост на запис ще трябва приблизително 2 ГБ свободно пространство на сървъра на твърдия диск за един работен ден на служителя.

Как може да се използва програмата, ако в организацията няма сървърен хардуер?

Сървърният компонент на програмата може да се инсталира на всеки компютър в компанията, ако отговаря на системните изисквания.

Какви са работното време на техническата поддръжка?

Техническа поддръжка работи пон-пет от 9-30 до 18-30. Можете да се обадите по телефона 7 (495) 777-54-58 EXT. 2, да пишете на help@kickidler.com или да се свържете чрез уебсайта.

Как програмата е лицензирана и колко струва?

Само граберите са лицензирани. Цената зависи от периода на абонамента. Има безплатна версия с ограничена функционалност за 6 потребители.