Ако във виждате съобщението „Внимание! Няма достъп до Централния Сървър (Central Server). За да възстановите достъпа, свържете се със системния администратор на софтуера Kickidler или използвайте следните инструкции", за да възстановите сами достъпа, изпълнете следните стъпки:

1. Проверете дали Централният Сървър работи.

Как да разбера, че Централният Сървър не работи:

Възможни причини за неработоспособност:

Решение:

Отворете дневниците на Централния Сървър (Central Server), разположени по подразбиране тук:

Windows: C:\Program Files\KickidlerNode\log
Linux: /opt/KickidlerNode/log/

и проверете дали има записи в дневника

ERROR std exception during log video frame: ERROR:  could not extend file "base/16385/3710192.227": No space left on device
HINT:  Check free disk space.

Ако има такива записи в дневника, тогава трябва да изчистите пространството в базата данни .

Решение:

Ако не се изпълнява, тогава трябва да го стартирате. Ако услугата работи, рестартирайте услугата.

Решение:

Отворете регистрационните файлове на Централния Сървър (Central Server) и проверете в регистрационните записи:

QPSQL: Unable to connect
2016-10-20 14:07:40.142 2424 ERROR database connection failed: could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061)

Ако има такива записи, проверете дали процесите PostgreSQL се изпълняват и дали те са свързани със сървърния компонент на софтуера Kickidler. Ако е така, прекратете всички процеси PostgreSQL, свързани със сървъра Kickidler и рестартирайте сървърната услуга (nns за Windows, kickidlernode за Linux).

Решение:

Отворете регистрационните файлове на Централния Сървър (Central Server) и проверете в регистрационните записи:

2016-11-07 14:24:06.392 7696 FATAL unable to initialize data directory for internal 
postgresql instance

Ако съществуват такива записи, инсталирайте отново Сървъра в директория на латиница.

Внимание! Ако всичко по-горе не помогне при решаването на проблема, свържете се с техническата поддръжка на Kickidler.

2.Проверете наличието на Централния Сървър (Central Server) от компютъра, на който е инсталиран Вюъра (Viewer).

Как да разбера, че няма достъп:

Във файла node.ini намерете порта (по подразбиране за Windows: 7906, за Linux: 1025) и в командния ред изпълнете командата telnet.

Внимание! Преди да използвате командата telnet, уверете се, че е включена. 

Windows: telnet %IP адрес на централния сървър% 7906
Linux: telnet %IP адрес на централния сървър% 1025
Пример: telnet 192.168.11.11 7906

Решение: ако възникне грешка, няма достъп и трябва да конфигурирате смесени мрежи. Повече подробности тук.

3. Проверете дали защитната стена блокира Вюъра (Viewer) и Централния Сървър (Central Server).

Как да разберете, кои блокира:

Отворете командния ред и изпълнете следните команди:

telnet my.kickidler.com 40401
telnet %IP-адрес на централния сървър% 8123 /8123 — порт по подразбиране на уеб интерфейса на централния сървър, ако е зададен друг порт във файла node.ini в блока [http], тогава трябва да стартирате telnet преди него

Решение:

за правилната работа на софтуера Kickidler е необходимо