За да превключите към главното меню, щракнете върху бутона  в контролния панел.

След превключване към раздела „Настройки“ на главното меню ще се отвори прозорецът с настройки на Вюъра.

Можете да зададете следните настройки за Вюъра:

  • език,
  • размер на шрифта,
  • изскачащ външен вид,

След избор за автоматичен избор на език, програмата ще избере езика на база езика от компютърните настройки.

  • Fill the form and get activation key by e-mail
  • The key is active for 30 days.
  • The rime limit of free resting is 7 days.
  • Use full functional of Kickidler for one week
  • After you can make online monitoring for 6 employees