За да превключите към главното меню, щракнете върху бутона  в контролния панел.

След превключване към раздела „Настройки“ на главното меню ще се отвори прозорецът с настройки на Вюъра.

Можете да зададете следните настройки за Вюъра:

  • език,
  • размер на шрифта,
  • изскачащ външен вид,

След избор за автоматичен избор на език, програмата ще избере езика на база езика от компютърните настройки.