Uyarı! Veritabanıyla yapılan yanlış çalışmalar toplanan bilgileri kaybetme riski taşır . Kişisel olarak temizleme yapmak zordur, teknik destek için  help@kickidler.com 

Bir videoyu veritabanından silmek için şu adımları izleyin:

1. nns sunucu hizmetini durdurun (Yol: Denetim Masası \ Yönetimsel Araçlar \ Hizmetler) , 
2. Yönetici olarak bir komut istemi açın,
3. Sunucunuz varsayılan dizine yüklenmişse, PostgreSQL komutunu kullanarak komutu başlatın. 

"C:\Program Files\KickidlerNode\pgsql\bin\pg_ctl.exe" start -D "C:/Program Files/KickidlerNode/pgsql/data" -w -o "--logging-collector=on --log-destination=stderr --log-directory=pg_log --log-filename=ipg-%a.log --log-truncate-on-rotation=on --log-rotation-age=1d --log-line-prefix=\"%m \" --log-timezone=\"Europe/Moscow\" --log-statement=ddl --log-connections=on --log-disconnections=on --listen-addresses=127.0.0.1 --port=5439 --max-connections=100 --shared-buffers=262144kB --wal-buffers=5242kB --effective-cache-size=734317kB --work-mem=7811kB --maintenance-work-mem=39059kB --checkpoint-segments=64 --checkpoint-completion-target=0.9"

4. Komutu  kullanarak PostgreSQL'e bağlanın :

"C:\Program Files\KickidlerNode\pgsql\bin\psql.exe" -h 127.0.0.1 -p 5439 -U kickidler_node

5. Sorguyu kullanarak video hacimlerini tarihe göre kontrol edin: 

 select pos::date, pg_size_pretty(sum(octet_length(data))) from video_frame group by pos::date;

6. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak videoyu silin: 

a) Tüm videoyu silin

Veritabanındaki tüm videoyu silmek için, aşağıdaki komutları sırayla çalıştırın

truncate video_frame;
truncate video_sequence;

Eğer  komutu çalıştırdıktan sonra bir hata oluşursa , sorguyu sonunda cascade kelimesiyle tekrarlayın .

b) Videonun tamamını belirli bir süre için silme

Belirli bir günün verilerini silmek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

Veritabanında video bulunan tarihleri ​​görüntüleyin:

select pos::date from video_frame group by pos::date;

Bir videoyu belirli bir gün için silme:

delete from video_frame
WHERE pos::date = '20160523';

delete from video_sequence 
WHERE first_frame_pos::date = '20160523';

Birkaç farklı gün boyunca videonun silinmesi :

delete from video_frame 
WHERE pos::date = '20160523' OR pos::date = '20160524' OR pos::date = '20160525';

delete from video_sequence 
WHERE first_frame_pos::date = '20160523' OR first_frame_pos::date = '20160524' OR first_frame_pos::date = '20160525';

Videodan  bir periyodu  sil:

delete from video_frame
WHERE pos::date >= '20160523' AND pos::date <= '20160525';

delete from video_sequence
WHERE first_frame_pos::date >= '20160523' AND first_frame_pos::date <= '20160525';

burada 20160523, videoyu silmek istediğiniz günün YYYYAAGG biçimindeki tarihidir

c) Belirli bir kullanıcı için tüm videoyu silme

Belirli bir kullanıcının verilerini silmek için aşağıdaki komutları çalıştırın:

Bilgisayar adının kullanıcı-etki alanı-adını ve onlar için video boyutunu  listeleyin

SELECT online_session.user_name, online_session.user_domain, online_session.computer_name, pg_size_pretty(sum(octet_length(data))) 
FROM video_frame 
JOIN video_sequence ON (video_sequence.id=video_frame.sequence_id) 
JOIN online_session ON (video_sequence.online_session_id=online_session.id) 
GROUP BY online_session.user_name, online_session.user_domain, online_session.computer_name
ORDER BY sum(octet_length(data)) DESC;

Videoyu kullanıcıya göre sil

DELETE FROM video_sequence WHERE id IN(
  SELECT vs.id FROM video_sequence AS vs
  JOIN online_session AS s ON(vs.online_session_id=s.id)
  WHERE
    s.user_name='Эдуард' AND
    s.computer_name='win10x64' AND
    s.user_domain='workgroup'
  LIMIT 100
);

Burada s.user_name kullanıcı adı, s.computer_name bilgisayarın adı, s.user_domain ise videoyu silmek istediğiniz etki alanının adıdır. Bazı parametreler eksikse, istekte boş bırakın. Sınırlama olarak  da çıkarsanan işlemleri (olup Sınır = 100), gerektiğinde değiştirilebilir. 

Uyarı! Bu komutlar veritabanındaki alanı geri alır ve veritabanı tarafından yeniden kullanılabilir hale getirir. İşletim sistemi için yer açmanız gerekiyorsa 7. adımı uygulayın. 

7.  Sil komutlarından sonra, boş alan açmak için komutu yürütün

Uyarı! Bu temizleme modu, tablonun yeni bir kopyasını yazdığı ve işlem tamamlanana kadar eski kopyayı silmediği için ek disk alanı gerektirir. 
vacuum full;