Yazılım paketinin bileşenlerini kurar ve başlatırken, TCP üzerinden şu adrese erişim gerekir:

Buradan şunlar yapılır

Yazılım kompleksinin çalışması için, Merkezi sunucunun sürekli çevrimiçi olması gerekir. Aşağıdakiler için internet erişimine ihtiyacı var: