Когато инсталирате и стартирате компонентите на софтуера, достъп чрез TCP до адреса:

Чрез него се извършва

За да може софтуерният комплекс да работи, е необходимо централният сървър да е постоянно онлайн. Той се нуждае от достъп до интернет за следното: