Kullanıcı farklı login’ler ile bir bilgisayarda çalışmış veya farklı bağlantılar ile organizasyon şemasında oluşturulmuş ise, kullanıcıda birkaç oturum oluşabilir. İkinci durumda birkaç oturum online olarak oluşturulabilir. Personelin birkaç bilgisayarı var ise veya farklı bilgisayarlar ile çalışıyor ise bu durum oluşabilir. En sık rastlanan durum ise personelin terminal server’ından çalışmasıdır.

Video kayıtlar tüm bilgisayarlarda aynı anda kayıt yaptığı için, en rahat izleme seçeneği için arayüzde ek olarak personelinizin oturumunu seçebilirsiniz.

Personel takibi

Kvadratör’de bir grup personel takip edilirken, birkaç oturumda aktif olan personelin listesinden seçebilirsiniz. Seçilen oturumun Kvadratör’deki tüm monitör ve online görüntülerini izleyebilirsiniz. 

Kvadratör’den analog olarak arayüzde takibe geçişte, açılan listede takip edilecek monitör, programlar ve keylogger seçilebilmektedir.

“ İzleme” sekmesinin tuşlarının sağında açılan listeden izlenecek oturum seçilebilmektedir.

Arayüzde aktivite grafikleri, uygulama efektiflikleri ve ihlal takipleri tüm oturumlarda aynı anda çalışır. Aktivite histogramı ve efektiflik grafikleri oturumun adıyla belirtilir ve her zaman görünür. Eğer personelin birkaç oturumu var ise,  grafikleri kaydırma çizgisi ile takip etmek daha rahat olacaktır.

İhlal tepki grafikleri, ihlal oluştu ise oluşturuluyor ve sadece oluştuğu oturum için yapılıyor.Grafik civarında, ihlal isminin karşısında birakç bağımsız histogram oluşabilir. Grafik sayısı ile ihlal oluşan oturum sayısı eşittir. Oturum ismini ve oluşan ihlal tepkisinin oranını görmek için, imleci histogramın üstüne getirmek yeterlidir. Ayrıntılı bilgi ekranda çıkacaktır.

Geçmişe bakmak

“Geçmiş” kısmında belli bir periyottaki videoları izlerken, kaydırma çizgileri de oluşur ve o anda aktif olan oturum sayısı ile eşittirler. Farklı oturumlar arasındaki videolarda geçiş yapmak için, video oynatma tuşunun yanındaki okları kullanabilirsiniz. 

Aktivite grafikleri, uygulama efektiflikleri ve ihlal tepkileri her oturum için ayrı olarak oluşur. Grafikler ve oturumlar kendi içinde otomatik olarak eşleştirilmektedir.

Uzaktan kontrol

“ Yönetim” sekmesinden kullanıcı sadece tek bir oturumu yönetebilir. Bunun için personel listesinden online bir oturumunu seçebilirsiniz. Program o anda oturum hangi bilgisayarda aktif ise o bilgisayara otomatik olarak bağlanacaktır.

Raporlar

“Raporlar” kısmında personelin tüm oturumlarının toplamı baz alınarak raporlar oluşturulmaktadır.