По подразбиране са зададени следните настройки за всеки сървър:

Следвайте тези стъпки, за да промените настройките за сървъра.