За да видите на кои компютри е инсталирана програмата, изпълнете следните стъпки:

В таблиците на всеки раздел в графата „Име на компютъра“ се намира текущото име на компютъра, на който е инсталиран софтуерният компонент (Грабер, Вюър или Сървър).

Внимание! 

По подразбиране в таблиците се показват само активни компоненти.