За проверка на ДДС номера в Личния кабинет се използва услугата VIES (система за обмен на информация по ДДС).

Ако по време на процеса на поръчка Личният кабинет информира, че ДДС номерът е неправилен и не е възможно да направите поръчка, моля, направете следното:

Ако имате нужда от помощ при поръчка, моля свържете се с нас sales@kickidler.com.

  • Fill the form and get activation key by e-mail
  • The key is active for 30 days.
  • The rime limit of free resting is 7 days.
  • Use full functional of Kickidler for one week
  • After you can make online monitoring for 6 employees