За да активирате придобити лицензи, направете следното:

Внимание! Можете да активирате лицензи само за грабери със статуси

  1. ИЗТИЧА (това означава, че лицензът за грабера е изтекъл)
  2. DEMO (това означава, че грабера е в демо режим с ограничена функционалност) 
  3. ИЗПИТВАНЕ (това означава, че грабващият е в тестов режим с пълна функционалност)

Ако нямате достатъчно закупени лицензи за всички избрани грабери, можете да ги закупите или да намалите списъка с граберите.

След активиране на лицензите, състоянието на граберите ще се промени на НОВО, а периодът, през който лицензът ще бъде активен за грабера, ще бъде определен в графата „Период на валидност“.

Внимание!

За граберите е възможно автоматично подновяване на лицензите. В този случай закупените лицензи ще бъдат автоматично активирани за граберите в края на техните лицензи.