За да инсталирате Грабер на служителски компютър дистанционно в скрит режим, прочетете статьей.

Моля, обърнете внимание, че за такава инсталация е необходимо вашите компютри да са в същата локална мрежа.