За да видите на кой сървър Грабера изпраща информация, изпълнете следните стъпки:

В таблицата в полето "Грабер Сървър" е посочено името на сървъра, на който Грабера прехвърля данни.

Можете да прикачите Грабер към друг сървър в подраздела „Грабер“ на подраздела „Компоненти и координация“.