За да видите служителите в Вюъра, изпълнете следните стъпки:

Ако Вюъра се добави към родителския отдел на организационната структура, тогава този Вюър ще показва служители на всички филиали.