За да преименувате програмен компонент (Server, Грабер или Viewer), изпълнете следните стъпки:

Текущото име на софтуерния компонент може да се види и в Личния акаунт в секцията „Лицензи“.