За да промените паролата за влизане в уеб интерфейса на централния сървър, изпълнете следните стъпки:

  1. Отидете на уеб интерфейса на централния сървър
    1. За да направите това, отворете браузър и въведете следния адрес в адресната лента:
http://%IPv4 адрес на централния сървър%:8123
Пример: http://192.168.0.100:8123
  1. Въведете данните за вход и парола за влизане в уеб интерфейса
    1. По подразбиране влизане и парола: admin admin.
  2. Отидете в секцията „Акаунти“ в секцията „Конфигурация“ през страничното меню
  3. В таблицата изберете акаунта, за който искате да промените паролата, и кликнете върху бутона „Редактиране на акаунт“
  4. Въведете паролата, отново въведете  паролата и щракнете върху до бутона OK.