По подразбиране всички Грабери са прикачени към централния сървър.

Ако искате да прехвърля данни на друг сървър за съхранение, изпълнете следните стъпки: