Прехвърлянето на лиценз е полезно, ако:

Следователно, за да не загубите дни на платения лиценз, можете да ги прехвърлите.

За да прехвърлите лиценз, направете следното:

След прехвърлянето на лиценза грабера, от който е прехвърлен лиценза, ще стане ИЗТЕКЪЛ (това означава, че лицензът му е изтекъл). Ако вече не планирате да използвате този грабер, препоръчваме ви да деактивирате активността за него, така че да не пречи на по-нататъшната работа.