За да закупите лицензи, направете следното:

След натискане на бутона „Поръчка“ ще се генерира поръчка с уникален сериен номер. Когато кликнете върху бутона „Потвърди“, ще преминете към директния избор на плащане.

Ако кликнете върху бутона „Отказ“, след това от генерирания номер на поръчка можете да го намерите в секцията „Поръчки“.