1. Отворете командния ред
  2. Изберете директорията, в която се намира инсталационният файл

  1. Изпълнете дистрибуцията с помощта на командата msiexec /i