За да инсталирате компонентите на софтуера Kickidler, използвайте инструкциите, разположени тук.

Когато обслужвате компоненти, използвайте информацията по-долу.

За сървър

Сървърните дневници са разположени по подразбиране тук

/opt/KickidlerNode/log/

/opt/KickidlerNode/log.old/ — ротируеми журнали

Файловете за конфигурация на сървъра по подразбиране са разположени тук

/opt/KickidlerNode/config/

За да работите със сървъра, използвайте следните команди:

# service kickidlernode stop — изключване на сървъра
# service kickidlernode start — сървър старт
# service kickidlernode restart — рестартиране на сървъра
# service kickidlernode status — проверка състоянието на сървъра

За PostgreSQL DB

Тук по подразбиране са разположени дневниците на базата данни на PostgreSQL

/var/log/postgresql

За да работите с базата данни, използвайте следните команди:

# service postgresql stop — спиране на базата данни
# service postgresql start — стартиране на базата данни
# service postgresql restart — рестартиране на базата данни
# service postgresql status — проверка състоянието на базата данни

За Грабера

Тук са разположени дневниците по подразбиране

/opt/TeleLinkSoftHelper/log

/opt/TeleLinkSoftHelper/log.old — ротируеми журнали

Файловете за конфигурация на Грабера се намират по подразбиране тук

/opt/TeleLinkSoftHelper/config/

За да работите с Грабер, използвайте следните команди:

# service kickidlergrabber stop — спиране на Грабера
# service kickidlergrabber start — старт на Грабера
# service kickidlergrabber restart — рестартиране на Грабера
# service kickidlergrabber status — проверка състоянието на Грабера

За Вюъра

Дневниците на Вюъра се намират по подразбиране тук

/opt/KickidlerViewer/log/

/opt/KickidlerViewer/log.old/ — ротируеми журнали

Конфигурационните файлове на Вюъра по подразбиране са разположени тук

/opt/KickidlerViewer/config/