Да. За клиенти, които не могат да използват Интернет за стартиране на програмата (необходима само при инсталиране на компоненти и при стартиране на компоненти), е разработен локален сървър за лицензиране.

Локалният сървър за лицензиране се доставя като програма за операционната система Linux и ключовете за активиране.

Програмата трябва да бъде инсталирана на компютър с 64-битова архитектура.

Компютърът, на който ще бъде разположен локалният сървър, се нуждае от поне 2 GB RAM.

Можете да научите повече за придобиването и използването на локалната версия на софтуерен пакет Kickidler от отдела за продажби: sales@kickidler.com, +7 (495) 777-54-58.