Да, възможно е. По подразбиране програмата е инсталирана в локалната мрежа. За инсталиране извън офиса използвайте секцията "Настройка на сървъра за смесени мрежи" в това ръководство за потребителя