Програмата се състои от четири функционални секции: "Tracker", "Отчети", "История", "Дистанционно управление" ( секцията " Дистанционно управление" е достъпна само в разширена версия на програмата). Сърфирането между секциите се извършва с бутони със същото име в главното меню. Освен това, всички секции имат собствено меню.

Контролен панел

Контролният панел се състои от:

 1. бутони за сърфиране между основните секции на програмата:
  • Бутон „Tracker“,
  • Бутон „Отчети“,
  • Бутон „История“,
  • Бутон „Дистанционно управление“
 2. бутони за управление:
  • бутон за отваряне  на менюто за настройки на програмата,
  • бутон за превключване  в режим на цял екран,
  • бутон за добавяне  на нов прозорец на програмата,
 3. Бутони, показващи текущото състояние на системните сървъри. При посочване на бутоните ще се появи информация с името на сървъра и неговото състояние. Не оперативните сървъри са маркирани с червен цвят.

Меню за квадраторите

Менюто на Квадратора се състои от

 1. Настройки:
  • бутон "Решетки" - отваря се и затваря квадраторна решетка панел за избор,
  • бутон "Нарушения" - отваря и затваря панел за настройка на нарушение за преглед (наличен само в разширена версия)
 2. Бутони за управление на раздела:
  • "+" бутонът – се използва за създаване на нов раздел (наличен само в разширена версия),
  • "<" и ">" бутоните — се използват за сърфиране между разделите.

Меню на раздел "Tracker"

Меню на секцията "Тракер" се състои от бутоните за сърфиране между интерфейси за мониторинг на конкретен сътрудник:

 • Бутона "Назад" - обратно към Quadrator,
 • Бутона "Програми" - превключете към списъка с текущи програми,
 • Бутона "Монитори" — превключва към изгледа на дисплея на служителя в онлайн режим,
 • Бутона "Нарушения"– преминава към изгледа за анализ работата на служителите,
 • Бутона "Keylogger" - преминаване към изгледа на действия с клавиатурата на служителя за текущия ден.

Меню на раздел "История"

Менюто на раздел "История" се състои от

 1. Бутони за управление на разделите:
  1. "+" – се използва за създаване на нов раздел,
  2. "<" и ">" бутоните – се използват за придвижване между разделите,
 2. Бутона за управление на изгледа на видео:
  1. Бутона "Промяна на настройките ", за избор на времевия обхват
  2. Бутона "Старт/Пауза",
  3. Бутон за да задаване скоростта на видеото
 3. Бутони за експортиране на данни:
  1. Бутона "Видео"— за да експортирате видео,
  2. Бутона "Текст" — за да експортирате натиснати клавишни комбинации,
 4. Информационни панели:
  1. Бутон " Стартиране на програми",
  2. Бутони "Покажи панел нарушения "/ "Скриване панел нарушения“.

Меню на раздел "Отчети"

Внимание!

Разделът "Отчети" вече е достъпен само в уеб интерфейса на централния сървър, където освен основни отчети можете да видите и разширени отчети за производителност и работно време.

Прочетете повече за основните отчети, които можете да прочетете тук.

Меню на раздел "Управление"

Менюто на секцията "Дистанционно управление" се състои от

 1. Бутони за управление на връзката:
  1. Бутон „Изберете служител“ - отваря се прозорец, за да изберете служител за дистанционното управление,
  2. Бутоните „Свързване / Прекъсване“ - се използват за установяване или прекратяване на връзка за контрол на избран служител.
 2. 2. Бутони за настройки:
  1. Бутон „Изберете монитор“ - използва се за избор на конкретен дисплей, ако отдалеченият потребител има мултидисплей околен свят,
  2. Бутон „Настройки“ - отваря менюто за настройки на дистанционното управление,
  3. Бутон „Клавишни комбинации“ - отваря панела за избор на бързи клавиши, които ще се използват на дистанционно компютър.

Главно меню

Главното меню на основната версия се състои от:

 • Бутон „Настройки“ - отваря се прозорец за избор на език и подсказки.
 • Бутон „Разширена версия“ - използва се за превключване към разширена версия на програмата,
 • Бутон „Всичко за програмата“ - показва информация за версията и актуализациите на програмата,
 • Бутон „Изход“ - затваря всички прозорци на програмата.

Главното меню на разширената версия се състои от:

 • Бутон „Настройки“ - отваря прозорец за избор на езици и подсказки,
 • Бутон „Основна версия“ - използва се за разглеждане до основна версия на програмата,
 • Бутон „Относно“ - показва информация за версията и актуализациите на програмата,
 • Бутон „Изход“ - затваря всички прозорци на програмата.