Обща информация

Част от софтуерния пакет, необходим за събиране на данни от компютри.

Инсталира се на компютрите на служителите, които се планира да наблюдават. Подлежи на лицензиране.

Граберът има следната функционалност:

 • събиране на информация от компютър,
  • видео колекция,
  • събиране на програми,
  • колекция от уеб страници,
  • събиране на натискания на клавиши,
 • събиране на информация без достъп до сървъра,
 • дистанционно управление,
 • възможност за показване на потребителски интерфейс,
  • показване на интерфейса за самоконтрол,
  • показване на известия.
 • Fill the form and get activation key by e-mail
 • The key is active for 30 days.
 • The rime limit of free resting is 7 days.
 • Use full functional of Kickidler for one week
 • After you can make online monitoring for 6 employees