Kickidler logo

თანამშრომელთა კომპიუტერების მონიტორინგის პროგრამა

მიიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია თქვენი თანამშრომლების სამუშაო აქტიურობის შესახებ.

დაყენების სახელმძღვანელო Windows-ზე
დაყენების სახელმძღვანელო Mac-ზე
დაყენების სახელმძღვანელო Linux-ზე

გამოსცადეთ Kickidler უფასოდ

დაყენება არა უმეტეს 5 წუთისა, უფასო 7-დღიანი ტესტირება ( 14 დღე მითითებული ტელეფონის შემთვხვევაში)